Wartość przerobionych wniosków:

32 585 343,37 zł

Pozyskiwanie funduszy unijnych
Przyśpieszamy
za unijne pieniądze >>
Pozyskiwanie funduszy
na innowacyjne działania >>
Rozbudowujemy
z rozmachem >>

Tu jesteś: Start->Dla klientów

Dla klientów

Login:
Haso:
 

 

 

 

 

Przydatne strony www:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.poig.gov.pl/
http://www.efs.gov.pl/
http://www.pois.gov.pl/
http://www.polskawschodnia.gov.pl/
http://parp.gov.pl/index/main/
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa
http://mazowia.eu/
http://rpo.mazowia.eu/
http://pokl.mazowia.eu/
http://www.mrr.gov.pl/


 

Już od stycznia nowe harmonogramy naborów wniosków.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

BETTER PLACE©MORE CREATIVE2011