Wartość przerobionych wniosków:

32 585 343,37 zł

Pozyskiwanie funduszy unijnych
Przyśpieszamy
za unijne pieniądze >>
Pozyskiwanie funduszy
na innowacyjne działania >>
Rozbudowujemy
z rozmachem >>
Tu jesteś: Start->Rozbudowujemy z rozmachem

Rozbudowujemy z rozmachem

Firma Better Place stawia sobie za główny cel rozwój swoich klientów. Pieniądze pozyskane dzięki funduszom unijnym radzimy lokować w takie inwestycje, które będą racjonalne biorąc pod uwagę przedmiot działalności firmy, będą stanowiły wartość dodaną oraz będą bezpieczne z punktu widzenia płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Swoją wiedzę czerpiemy z bogatego doświadczenia jakie zdobyliśmy podczas przygotowywanie licznych wniosków aplikacyjnych, biorąc pod uwagę jednocześnie twarde reguły jakimi kierują się urzędy oceniające ich treść.

Kierując się dobrem naszych klientów pomagam im zdobywać takie środki, które będą stanowiły wartość dodaną dla firmy, przyczynią się do jego rozbudowy, a jednocześnie nie naruszą bezpieczeństwa ekonomicznego firmy i ryzyka utraty płynności finansowej. Opracowujemy tak projekty aby były optymalne z punktu widzenia potrzeb inwestycyjnych firmy, a nie obciążały bieżącej działalności firmy.

Pomagamy naszym partnerom uzyskać środki finansowe na zakup maszyn, linii produkcyjnych, sprzętu informatycznego oraz wszelkich innych niezbędnych środków trwałych, które mogą przyczynić się do ich rozwoju. Pamiętamy również o zapewnieniu koniecznych funduszy na specjalistyczne szkolenia pracowników. W ślad za rozbudową przedsiębiorstwa oraz parku maszynowego musi iść podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Wykorzystujemy przy tym pokaźne środki jaki można pozyskać w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Oprócz funduszy na inwestycje oraz szkolenia przygotowujemy projekty na sfinansowanie części marketingowej i sprzedażowej firm. W celu ich pozyskanie przygotowujemy wnioski naszym partnerom w ramach konkursów dofinansowujących wystawy, targi, wyjazdy na misje gospodarcze oraz export.

Dla klientów nie bojących się ryzyka opracowujemy specjalistyczne wnioski na badania przemysłowe w nowoczesnych działach bio, techno i info. Innowacyjność samych badań, jak również efektów prac naukowych stanowi gwarancje dużej stopy zwrotu środków zainwestowanych przez firmę i dynamicznego wzrostu wobec innych konkurentów na rynku.

Zakup środków trwałych, szkolenia, badania, export, targi. Te i wiele innych przedsięwzięć realizuje firma Better Place dla swoich partnerów. Kompleksowość i fachowość świadczonych usług stanowi motto naszej działalności.


 

Już od stycznia nowe harmonogramy naborów wniosków.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

BETTER PLACE©MORE CREATIVE2011